Назад

Госпожа Ничка Бечева

Oбразование в Софийски Университет "Свети Климент Охридски" със специалност "Славянска педагогика" с научна степен- Доктор и научно звание- Доцент.

Месторабота:
Белградски университет
Великотърновски университет "Св. Св. Китил и Методий"
БАН, Институт за български език
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Софийски университет "Свети Климент Охридски"

Владеене на езици:
Английски
Сръбски
Хърватски
Руски